Protiradonová izolace - nepodsklepený RD - bungalov 6. 11. 2019

Dobrý den,

stavím nepodsklepený RD – bungalov. V současnosti mám vybetonované základové pásy a chystám se provádět zásypy štěrkopískem mezi nimi a následně vybetonovat základovou desku, kterou chci zaizolovat asfaltovými pásy. Jsem v oblasti s nízkým radonovým indexem a střední plynopropustností. Je potřeba v tomto případě řešit izolaci desky nějakou protiradonovou izolací?

Otázka
Odpověď

V září loňského roku vyšlo nové znění normy ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, která zcela změnila postup výpočtu, který je základem pro dimenzování protiradonové izolace. Dříve se při návrhu izolace proti radonu vycházelo především z radonového indexu stavby (nízký, střední, vysoký), od září 2019 se také musí zohlednit typ stavby. Těch typů staveb je celkem 5:

1. stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným s intenzitou větrání do 0,6 h-1
2. stavby předešlého typu, ale s intenzitou větrání vyšší než 0,6 h-1
3. halové stavby s pobytovým prostorem vyšším než 5 m určeným pro výrobu a skladování
4. stavby s kontaktními podlažími bez pobytového prostoru
5. stavby s izolačním podlažím

Předpokládejme, že vy spadáte do 1. typu stavby (to je většina dnes stavěných rodinných domů). Norma říká,
že pokud je pod tímto typem stavby vytvořena vrstva o vysoké propustnosti o tloušťce větší jak 50 mm,
nebo je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění, nebo je-li radonový index stavby vysoký, je potřeba provádět tzv. kombinované opatření.

To je novinka, která je v normě ČSN 730601 uvedena. Ve vašem případě s prováděním zásypů štěrkopískem se bude velmi pravděpodobně jednat o provedení protiradonové izolace + odvětrání podloží nebo pomocí ventilační vrstvy ve skladbě konstrukcí spodní stavby. Vzhledem k tomu, že budete provádět zásypy štěrkopískem, doporučujeme proto před betonáží provést odvětrání podloží – například vložit do podsypu drenážní trubky – viz obrázek.


Obrázek: drenážní trubky pro odvětrání podloží, pod základovou deskou

Po betonáži desky provedete penetrační nátěr PENETRAL ALP a po jeho zaschnutí natavíte hydroizolaci proti radonu například SKLODEK 40 standard mineral. Takto budete mít Váš dům chráněný proti pronikání radonu.Máte specifický dotaz?

Nenašli jste v seznamu odpověď na Vaši otázku? Připravili jsme pro Vás formulář, do kterého napíšete Vaši otázku a my Vám na ní odpovíme.