Izolace spodní stavby 7. 2. 2019

Dobrý den, při izolaci spodní stavby stačí použít jednovrstevná nebo je nutná dvouvrstevná izolace?

Otázka
Odpověď

Navrhování izolace je závislé na více okolnostech. Nelze jednoznačně říci, jaká skladba co do počtu a druhu izolačních pásů je nejvhodnější, pokud neznáme podrobnost – druh budovy, způsob založení, vlhkostní poměry, míru radonového rizika a další okolnosti. Vždy je ale dvouvrstevná izolace výhodnější v tom, že má větší odolnost proti mechanickému poškození a dále, že je bezpečnější z hlediska chyby při natavování. Při správné skladbě, kdy je vrchní pás o polovinu šíře přesazen oproti spodnímu, se eliminuje riziko, že se neprovede stoprocentně vodotěsný spoj, na minimum.Máte specifický dotaz?

Nenašli jste v seznamu odpověď na Vaši otázku? Připravili jsme pro Vás formulář, do kterého napíšete Vaši otázku a my Vám na ní odpovíme.