Spodní stavba

6. 11. 2019

Dobrý den,

stavím nepodsklepený RD – bungalov. V současnosti mám vybetonované základové pásy a chystám se provádět zásypy štěrkopískem mezi nimi a následně vybetonovat základovou desku, kterou chci zaizolovat asfaltovými pásy. Jsem v oblasti s nízkým radonovým indexem a střední plynopropustností. Je potřeba v tomto případě řešit izolaci desky nějakou protiradonovou izolací?

Přečíst odpověď
7. 2. 2019

Dobrý den, při izolaci spodní stavby stačí použít jednovrstevná nebo je nutná dvouvrstevná izolace?

Přečíst odpověď
4. 4. 2018

Dobrý den, prosím o radu jaký druh asfaltových pásů použít k izolování základové desky - radon nízký. Dům bude nepodsklepený zděný bungalov. A bude postačovat jedna vrstva nebo lépe použít dvě? Lze již na položené pasy přímo pokládat polystyren určený k zateplení podlahy?

 

Přečíst odpověď
9. 3. 2018

Dobrý den,

potřeboval bych pomoci s jedním dotazem. V technické zprávě na izolaci proti zemní vlhkosti a radonu určil projektant pás modifikovaný asfaltový s AL vložkou.

Dodavatel nabízí Parabit AL + V S35 – splňuje tento typ výrobku technické zadání, nebo by se mělo jednat o dodávku PARAELAST AL + V S35?

Přečíst odpověď
22. 8. 2017

Dobrý den, chtěl bych se zeptat pokud použiju asfaltové pasy k vodotěsné izolaci z vnitřku betonové jímky na dešťovou vodu pro zalévání, jestli nedochází při styku vody s izolací k nějaké škodlivé kontaminaci vody.

Případně kolik vrstev bych měl použit abych dosáhl vodotěsnosti jímky, která má drobné vlásečnicové trhliny?

Děkuji za odpověď

Přečíst odpověď
15. 7. 2017

Dobrý den,

chystám se izolovat základovou desku rodinného domu a potřeboval bych poradit jaký pás byste mi doporučili  a zda ho použít v jedné či ve dvou vrstvách. Mám oblast s nízkým radonovým rizikem a dům bude vytápěn podlahovým topením.

Přečíst odpověď
18. 5. 2017

Dobrý den, chtěl bych odebrat od vaší společnosti hydroizolační pásy. Potřeboval bych poradit jakou skladbu a typ hydroizolačního pásu použít použít. Mám naměřený střední index radonu.

Přečíst odpověď
25. 7. 2016

Rád bych se informoval na jeden z vašich výrobků, a to konkrétně na PARAELAST AL + V S40, zda-li je možné ho aplikovat na základovou desku RD samostatně v jedné vrstvě na napenetrovaný základ, bez nutnosti použití dalších, krycích, vrstev (pásů) a následně začít zdít. Děkuji za doplnění informace

Přečíst odpověď
19. 7. 2016

Dobry den, který z oxidovaných a který z modifikovaných pásů byste doporučil jako nejvhodnější izolaci pod nosné obvodové zdivo? Dal by se použít SKLODEK medium mineral 40 nebo SKLODEK standard 40 mineral? Dostačuje pás pouze v jedné vrstvě, nebo je vhodné jej doplnit o další vrstvu, případně o lepenku A330H? Stavba: nepodsklepený dvoupatrový cihlový RD, radonový index je nízký. 

Přečíst odpověď
17. 5. 2016

U novostavby nepodsklepeného RD máme střední radonové riziko a není zde tlaková voda. Realizační firma již koupila a navezla výrobek Elastdoek 40 Special Mineral. Chtějí ho pokládat v jedné vrstvě. Je tento výrobek a postup vhodný?

Přečíst odpověď