Kombinace oxidovaných a modifikovaných pásů 10. 3. 2016

Lze mezi sebou kombinovat oxidované a modifikované asfaltové pásy? Budou při natavování mezi sebou dostatečně držet a nemůže časem dojít vlivem jejich chemického působení k degradaci pásů nebo jejich rozpojení ve spojích či v ploše?

Otázka
Odpověď

V našem sortimentu nabízíme pásy, které vyrábíme buď pouze z oxidované asfaltové směsi anebo z SBS modifikované asfaltové směsi, do které se jako modifikátor používá styren-butadien-styren (SBS). Tyto výrobky lze mezi sebou u vícevrstvých hydroizolačních systémů nebo při napojení na stávající asfaltový pás vzájemně kombinovat. K chemické reakci, která by je negativně ovlivnila, mezi nimi nedochází. V případě natavených spojů v přesazích anebo při celoplošném natavení těchto výrobků je jejich přídržnost v ploše a pevnost spoje funkční po celou dobu jejich životnosti. Tyto výrobky se však nedoporučují kombinovat s APP modifikovanými asfaltovými pásy, kde se jako modifikátor používá ataktický polypropylen (APP). Někteří výrobci APP modifikovaných pásů dokonce i výslovně zakazují jejich kombinaci s oxidovanými nebo SBS modifikovanými pásy. Na základě dlouholeté kontroly staveb je prokázáno, že časem dochází k rozpojování APP modifikovaných pásů od oxidovaných a SBS modifikovaných pásů ve spojích a v ploše a dochází tím ke ztrátě vodotěsnící funkce hydroizolace.Máte specifický dotaz?

Nenašli jste v seznamu odpověď na Vaši otázku? Připravili jsme pro Vás formulář, do kterého napíšete Vaši otázku a my Vám na ní odpovíme.