Vhodné materiály do skladby zelené střechy 22. 1. 2020

Dobrý den,

v projektu máme od projektanta navrženou skladbu klasické jednoplášťové střechy. Nakonec jsme se s manželkou domluvili, že bychom udělali tzv. zelenou střechu. Můžete mi prosím od vás doporučit vhodné materiály do skladby zelené střechy?

Otázka
Odpověď

Dobrý den,

než se pustíte do vlastní realizace zelené střechy, je potřeba ověřit od projektanta (statika), že nosná konstrukce střechy má dostatečnou únosnost mimo jiné i s ohledem na zatížení stavebních konstrukcí vegetačním souvrstvím! Je rovněž potřeba si ujasnit, zda plánujete vybudovat extenzivní nebo intenzivní zelenou střechu. Extenzivní zelené střechy jsou se suchomilnými rostlinami (netřesky, rozchodníky), kde vrstva substrátu se zpravidla navrhuje do 10 cm. Intenzivní zelené střechy už mají výsadbu s různými stromy, keři, jsou to takové zahrady apod., kde vrstva substrátu je daleko vyšší, a může být klidně i 100 cm.

Příklad skladby extenzivní zelené střechy:

 • suchomilné rostlinky, rozchodníky a netřesky
 • substrát 6 cm
 • filtrační geotextílie 200 g/m2
 • nopová fólie
 • vrstva tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 6 cm
 • modifikovaný asfaltový pás s odolností proti prorůstání kořínků GARDENTOP E-KV-5S-WF -25°C
 • modifikovaný samolepící pás PARALAST FIX G30
 • spádová vrstva z klínů z pěnového polystyrenu  EPS 150
 • tepelná izolace z EPS 100 - 180 mm
 • parozábrana PARAELAST AL+V S40
 • penetrační nátěr PENETRAL ALP
 • nosná železobetonová konstrukce


Máte specifický dotaz?

Nenašli jste v seznamu odpověď na Vaši otázku? Připravili jsme pro Vás formulář, do kterého napíšete Vaši otázku a my Vám na ní odpovíme.