Dokumentácia k výrobkom

 

Ľahké pásy (Typu A a R)

Výrobky
Technické listy           
Radón Broof (t3) Vyhlásenie
o parametroch
podľa EÚ č. 305/2011
A 330H  Stiahnuť      Stiahnuť
R 330H  Stiahnuť      Stiahnuť
R13  Stiahnuť      Stiahnuť
K-BASE  Stiahnuť      Stiahnuť
SANBIT PV RJ                               Stiahnuť      Stiahnuť
           

Klasické oxidované pásy

Výrobky
Technické listy    
Radón    Broof (t3) Vyhlásenie o parametroch
podľa EÚ č. 305/2011
Bitagit 35 mineral  Stiahnuť                       Stiahnuť
Bitagit 40 mineral  Stiahnuť      Stiahnuť
Bitagit 40 dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
Bitagit 30 mineral  Stiahnuť      Stiahnuť
         
Sklobit 40 mineral  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
Sklobit 40 dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
Sklobit 35 mineral  Stiahnuť      Stiahnuť
           
PARABIT V S35  Stiahnuť      Stiahnuť  
PARABIT V S 35 bobina 50  Stiahnuť      Stiahnuť  
PARABIT V S40  Stiahnuť      Stiahnuť  
PARABIT V 30  Stiahnuť      Stiahnuť  
PARABIT G S40  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť  
PARABIT G S35  Stiahnuť      Stiahnuť  
           
Bitagit 35 AL + V60 mineral (radón)  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť  
Bitagit 40 AL + V60 mineral (radón)  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť  
PARABIT AL + V S35  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť  
PARABIT AL + V S 35 bobina 50  Stiahnuť      Stiahnuť  
         

Modifikované pásy

Výrobky
Technické listy             
Radón Broof (t3) Vyhlásenie o parametroch
podľa EÚ č. 305/2011
Elastodek 40 special mineral   Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
Elastodek 40 special dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
Elastodek 50 special mineral  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
Elastodek 50 special dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
Elastodek 40 medium mineral  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
Elastodek 40 medium dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
Elastodek 40 štandard mineral  Stiahnuť      Stiahnuť
Elastodek 40 štandard dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
         
SKLODEK 40 special mineral                   Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
SKLODEK 40 special dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
SKLODEK 40 medium mineral        Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
SKLODEK 40 medium dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
SKLODEK 50 medium dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
SKLODEK 35 štandard mineral  Stiahnuť      Stiahnuť
SKLODEK 40 štandard mineral  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
SKLODEK 40 štandard dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
         

Špeciálne modifikované pásy

Výrobky
Technické listy                      
Radón Broof (t3) Vyhlásenie o parametroch
podľa EÚ č. 305/2011
PARAELAST FIX G30  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
PARAELAST FIX AL  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
PARAELAST FIX V30  Stiahnuť      Stiahnuť
PARAELAST FIX PE  Stiahnuť      Stiahnuť
PARAELAST FIX KOMBI 46 dekor  Stiahnuť      Stiahnuť
PARAELAST AL + V S35  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
PARAELAST AL + V S40  Stiahnuť  Stiahnuť    Stiahnuť
PARAELAST ANTIFIRE G S40 šedý  Stiahnuť    Stiahnuť  Stiahnuť
PARAELAST ANTIFIRE G S50 šedý  Stiahnuť    Stiahnuť  Stiahnuť
PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor šedý  Stiahnuť      Stiahnuť
PARAELAST PV250 MONO 50 special dekor šedý  Stiahnuť      Stiahnuť
         

Asfaltové pásy vyrábané na zákazku

Výrobky
Technické listy           
Radón Broof (t3) Vyhlásenie
o parametroch
podľa EÚ č. 305/2011
SKLODEK 50 special dekor              Stiahnuť      Stiahnuť

 

ASPA - asfaltové izolácie

Modifikované asfaltové pásy ASPA ELAST

Výrobky                                            
Technické listy      
   
 Radón      
Broof (t3) Vyhlásenie
o parametroch
podľa EÚ č. 305/2011
ASPA ELAST 4500 šedý -15 °C             Stiahnuť                                        Stiahnuť
ASPA ELAST 4500 šedý -20 °C  Stiahnuť      Stiahnuť
ASPA ELAST 5000 šedý -15 °C  Stiahnuť      Stiahnuť
ASPA ELAST 5000 šedý -20 °C  Stiahnuť      Stiahnuť
ASPA ELAST G S4000 mineral -20 °C               Stiahnuť      Stiahnuť
ASPA ELAST G S4000 mineral -15 °C  Stiahnuť      Stiahnuť
           

 

Oxidované asfaltové pásy ASPA BIT

Výrobky Technické listy                      Radón           Broof (t3)       Vyhlásenie
o parametroch
podľa EÚ č. 305/2011
ASPA BIT G S40          Stiahnuť          Stiahnuť
ASPA BIT V S35  Stiahnuť      Stiahnuť
ASPA BIT AL V S40  Stiahnuť      Stiahnuť
ASPA BIT AL V S35  Stiahnuť      Stiahnuť