Poptávka

Abychom Vám mohli správně připravit kladečský plán, prosíme Vás o tyto informace:

  • Výkres střechy – půdorys, řez (okótované)
  • Požadovaná skladba EPS – druh EPS
  • Spád střechy (v %)
  • Rozmístění střešních vpustí (okótované)
  • Minimální tloušťka EPS (u střešní vpusti)
  • Rozmístění světlíků, výlezů na střechu, komínu, VZT aj.