Výrobní závody

KVK PARABIT, a. s. má dva výrobní závody, které se nacházejí ve Svobodě nad Úpou a v Rychnově nad Kněžnou.

 

Výrobní závod ve Svobodě nad Úpou 

V letech 2012 a 2013 došlo ve Svobodě nad Úpou k rozsáhlé investiční akci zaměřené především na ekologii. Zrealizován byl například systém okruhu chladící vody.  Vytápění celého areálu zajišťuje instalovaný spalinový výměník, což umožnilo zcela zrušit vytápění pomocí páry. V rámci této akce bylo provedeno zateplení většiny objektů. U technologického zařízení  byly instalovány nové filtry, které snížily obsah vypouštěného polétavého prachu o 40%. V průběhu roku 2013 proběhla také modernizace míchání modifikované směsi asfaltové hmoty, která je nejmodernější technologií pro výrobu směsí asfaltových pásů v současné době dostupné na trhu. 

 

Výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou

V roce 2013 byla v Rychnově nad Kněžnou postavena moderní skladovací hala na 1800 paletových jednotek, která umožní bezpečné skladování a rychlou nakládku asfaltových pásů pro naše zákazníky.