Historie

Historie společnosti KVK PARABIT, a.s. navazuje na bohatou historii původních výrobních závodů KRPA DEHTOCHEMA, a.s. ve Svobodě nad Úpou a BITUMEN PAČ s.r.o. v Rychnově nad Kněžnou. Naše výrobní závody na asfaltové pásy mají odlišnou minulost a jejich vývoj probíhal dlouho zcela samostatně.

Společnost KVK PARABIT, a.s. má téměř 90 let trvající historii výroby asfaltových pásů, kdy byla u všech důležitých změn v oboru asfaltových hydroizolací. V České Republice jako první zavedla chlazení vodou při výrobě asfaltových pásů, jako první vyráběla asfaltové pásy na skleněné tkanině a první modifikované asfaltové pásy byly v ČR také vyrobeny v jednom z výrobních závodů KVK PARABIT, a.s.

 

Historie výrobního závodu KRPA DEHTOCHEMA, a. s. Svoboda nad Úpou

První zmínka o továrně na krycí lepenku ve Svobodě na Úpou je zaznamenána v Adresáři ČSR z roku 1927 vydaného v Praze, vydavatel Rudolf Moose. Majitelem firmy je uveden J. A. Fibiger. Jeho otci patřily ve Svobodě nad Úpou tři papírny. Firma byla protokolována v roce 1889 a vyráběla dřevitou a kožitou lepenku. A právě na místě jedné z těchto papíren byla ve 20. letech vybudována výrobna střešních krytin. Nosné vložky krycích lepenek se vyráběly ze surovin, které se používaly v jedné z výroben J. A. Fibigera. Další přesnější zprávy pocházejí z přestavby závodu v roce 1942, kterou provedli Němci, kdy vzniká plná strojová výroba. Do roku 1945 byl majitelem pan Fibiger. Pak byl podnik znárodněn a předán pod národní správu.

V šedesátých letech minulého století  proběhlo  několik změn.   Roku 1965  byl zrušen  s. p. Dehtochema a závod na výrobu asfaltových pásů byl začleněn do Krkonošských papíren. Výroba probíhala bez jakýchkoliv technických nebo technologických změn. V roce 1992 bylo novým majitelem Krkonošských papíren rozhodnuto o kompletní rekonstrukci závodu. Zcela bylo vyměněno strojní zařízení a došlo k přestavbě převážné většiny budov. Výrobní linka spolu s plynofikací závodu tak od té doby splňovala náročné požadavky na výrobu modifikovaných, samolepících a speciálních pásů, ale také požadavky ekologické. V celém závodě se klade obrovský důraz na kvalitu všech vyráběných hydroizolačních pásů:  klasických, modifikovaných, samolepících a speciálních asfaltových pásů. Modifikované asfaltové pásy se postupně staly hlavním výrobním sortimentem závodu. V současné době tyto výrobky tvoří již 70% výroby. Dobrou značkou jsou stále také výrobky Bitagit a Sklobit, které zná každý odborník ve stavebnictví, nebo i ten, kdo stavěl nebo rekonstruoval dům svépomocí. Kontrolu výroby asfaltových pásů zajišťuje  v nepřetržitém provozu laboratoř a celý závod již od roku 1995 pracuje v systému řízení jakosti ISO 9002.

Do roku 2010 byl závod součástí KRKONOŠSKÝCH PAPÍREN Hostinné, kdy úspěšně pokračoval v tradiční výrobě asfaltových pásů a zároveň pracovníci reagovali na nové trendy ve stavebnictví, zejména v oblasti modifikovaných a samolepících pásů a připravovali nové výrobky i pro nejnáročnější zákazníky. 

 

Historie výrobního závodu PARABIT Technologies s. r. o. v Rychnově nad Kněžnou

V říjnu roku 1994 byla v Rychnově nad Kněžnou zahájena výroba  asfaltových pásů pod názvem společnosti BITUMEN PAČ s.r.o. Po vstupu majoritního vlastníka dodavatele hlavní suroviny asfaltu, Paramo Pardubice a.s., se společnost v roce 1997 přejmenovala na PARAMO-BITUMEN s.r.o. a výrobní závod na asfaltové pásy se stal dceřinou společností akciové společnosti Paramo Pardubice.
Díky řadě inovací na výrobním zařízení v Rychnově nad Kněžnou  linka vyrábí SBS i APP modifikované asfaltové pásy, oxidované asfaltové pásy, protiradonové hydroizolace, mostní izolace, samolepící pásy a také tzv. „Jumbo“ role až do délky návinu 300 metrů.  V roce 2001 se nový vlastník Paramo Pardubice a.s. rozhodl, její dceřiné společnosti prodat. Nový název PARABIT Technologies s.r.o., se odvinul od dosud nejprodávanějších výrobků řady Parabit. 
Společnost PARABIT Technologies, s.r.o. byla v roce 2005 začleněna do holdingu KVK společně s firmami Krkonošské vápenky a.s. Kunčice nad Labem, Penopol CZ s.r.o. Pardubice, a  KRPA DEHTOCHEMA, a.s., Svoboda nad Úpou.
V roce 2013 došlo k přejmenování a fúzi společností  KRPA DEHTOCHEMA, a.s. Svoboda nad Úpou a  Parabit Technologies, s.r.o. pod novým názvem KVK PARABIT, a.s. se sídlem ve Svobodě nad Úpou.

 

Současnost KVK PARABIT, a. s. 

Od 30. září 2013 je společnost KVK PARABIT, a.s. jako součást společnosti KVK Holding a.s.. Od září 2017 se skupina KVK Holding a. s. stává součástí skupiny SIKA CZ, s. r. o.. Společnost KVK Parabit, a. s. je tak největším výrobcem asfaltových pásů v ČR a významným dodavatelem hydroizolací na slovenský, maďarský, německý a polský trh. Společnost KVK Parabit, a. s. je také výrobce pěnového polystyrenu, který se vyrábí v Pardubicích. Široký sortiment asfaltových pásů a pěnového polystyrenu KVK PARABIT doplňuje portfolio dalších stavebních výrobků jako jsou suché maltové a omítkové směsi, tmely a lepidla, podlahy a nátěry na ocel a mnoho dalších výrobků, které se vyrábějí ve skupině SIKA.