Zpracování pásů v zimě

V zimním období, kdy teploty klesají i pod bod mrazu, je potřeba respektovat doporučené minimální teploty, za kterých lze zpracovávat asfaltové hydroizolační pásy.

Týká se to především samolepicích asfaltových pásů a dále oxidovaných asfaltových pásů a asfaltových pásů, která mají kombinovanou nosnou vložku z hliníkové fólie nakašírované na skleněné rohoži. Při nedodržení doporučených minimálních teplot může dojít u samolepicích pásů k nedostatečnému nalepení na podklad a u oxidových pásů a pásů s hliníkovou nosnou vložkou k popraskání pásu při jeho rozmotávání. 


Oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou nosnou vložkou rozmotaný při nedodržení minimální teploty

 

Doporučené minimální teploty vzduchu, asfaltového pásu a podkladu pro zpracování jsou:

Modifikované asfaltové pásy typy Special a Medium                          - 5 °C
Modifikované asfaltové pásy typy Standard                                           0 °C
Oxidované asfaltové pásy                                                                       + 5 °C
Modifikované asfaltové pásy s hliníkovou nosnou vložkou              + 5 °C
Oxidované asfaltové pásy s hliníkovou nosnou vložkou                 + 10 °C

Samolepicí asfaltové pásy                                                                     + 15 °C

 

Při teplotách vzduchu (například v noci) nižších než je doporučená minimální teplota je nutné role skladovat na stojato v temperovaném skladu po celý den před zpracováním. Teplota v temperovaném skladu by měla být minimálně o +5 °C vyšší, než je doporučená minimální teplota pro zpracování. Materiál se poté musí dopravovat z temperovaného skladu na místo zpracování postupně a pouze v množství, které lze zpracovat během cca jedné hodiny.