Srovnání kvality pásů s konkurencí

KVK PARABIT, a.s. je členem Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR a musí se řídit jeho požadavky na dodržovánídeklarovaných parametrů, aby byla zajištěna kvalita asfaltových pásů. Jednou z činnosti svazu je kontrola kvality asfaltových pásů dostupných na českém trhu. V letních měsících provedl svaz náhodný odběr asfaltových pásů napříč výrobci a dodavateli pásů a provedl jejich kontrolu v nezávislé zkušební laboratoři.

Tentokrát byly zkoušky zaměřeny na vrchní modifikované pásy s hrubozrnným posypem pro použití jako vrchní hydroizolační vrstva střech. Zkoušelo se množství základní asfaltové hmoty a tloušťka pásu podle nové normy ČSN 73 0605-1, která je platná od 1. 7. 2014.

 

Asfaltový pás Elastdodek 40 Special Šedý vyhověl v obou parametrech s dostatečnou rezervou nad minimální požadované hodnoty. Výsledky zkoušek potvrdily, že KVK PARABIT, a.s. vyrábí kvalitní asfaltové pásy při dodržení osvědčených výrobních postupů, používá kvalitní suroviny a snaží se u výrobků určovat standard kvality v České republice.

 

VÝSLEDKY ZKOUŠEK VRCHNÍCH PÁSŮ PRO HYDROIZOLACI STŘECH