Opravdu chcete levný asfaltový pás?

Koupit levnou povlakovou krytinu na plochou nebo i na šikmou střechu se majitelům budov s ohledem na jejich životnost opravdu nevyplatí. Na základě zkušeností ze stavební praxe má z povlakových hydroizolačních krytin nejdelší životnost krytina z modifikovaných asfaltových pásů, která je 40 let. Životnost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle jen 10 až 15 let. Modelový výpočet při současné ceně 1 m2 bez DPH běžných modifikovaných a oxidovaných asfaltových pásů: 

Modifikovaný asfaltový pás 100 Kč + práce 80 Kč = celkem 180 Kč, životnost 40 let. Abychom dosáhli stejné životnosti u oxidovaného pásu, musíme počítat (výrobek 50 Kč + práce 80 Kč) x 3 opravy = 390 Kč.  Náklady jsou více než dvoj-násobné při dosažení stejného výsledku, tedy vodotěsné střechy, a to nepočítáme cenu za manipulaci, opravy oplechování, odvoz starého materiálu na skládku, atd.

O předpokládané životnosti asfaltových pásů může napovědět i deklarovaná záruka jednotlivých výrobků, ale toto pravidlo nemusí vždy platit. Asfaltové pásy mohou vypadat stejně, ale nemusí mít stejné vlastnosti! Poruchy se obvykle projeví až po několika letech, kdy je pás vystaven působení vody a dalším klimatickým vlivům. U levných asfaltových pásů se problémy projeví podstatně dříve a zpravidla dochází k opětovné aplikaci nového pásu a znovu se musí uhradit i práce s tím spojená. Základní funkcí každé střechy je to, aby zabránila průniku vody do budovy. Pokud střešní krytina nezajistí vodotěsnou funkci, pak škody vzniklé špatným výběrem asfaltového pásu se mohou násobit, zvláště pokud jsou další vrstvy střechy, nebo vybavení budovy velmi kvalitní a jejich nové pořízení je velmi nákladné.Kratší životnost nekvalitních modifikovaných asfaltových pásů je ovlivněna zejména asfaltovou směsí a jejími vlastnostmi. Rozhodující je namíchání asfaltové směsi a množství asfaltu, modifikátoru (kaučuku) a plnidel. Teplotní odolnost asfaltové směsi ovlivňuje chování pásu v zimě a v létě. Také nekvalitní nosná vložka má za následek vznik trhlin v ploše pásu, a tím pádem i ztrátu vodotěsnosti střechy.  Samotnou vodotěsnost pásu ale zajišťuje asfaltová směs, která izoluje.
 

 

Pokud je asfaltová směs nekvalitní, pak rychleji stárne, ztrácí elasticitu a časem dochází k:

  • nadměrnému stékání asfaltu v místech, kde je pás pod větším sklonem hlavně v letních měsících
  • popraskání povrchu pásu a zadržování vody v prasklinách. V zimních měsících pak dochází po zmrznutí vody k rozšiřování prasklin a následně může dojít k zatečení vody do dalších vrstev střechy
  • křehnutí pásu a k jeho popraskání v detailech, kde je pás ohnutý pod různými úhly
  • neúměrně velkému odpadávání ochranného posypu z povrchu asfaltového pásu. Asfaltové pásy bez ochranného posypu rychleji stárnou a dříve tak dochází k výše uvedeným problémům. Ochranný posyp z drcené břidlice chrání asfaltové hydroizolační pásy proti nepříznivému působení slunečního (tepelného a ultrafialového) záření.

 

Opravdu chcete levný asfaltový pás nebo raději kvalitní pás od firmy KVK PARABIT, která dodržuje osvědčené výrobní postupy, používá kvalitní suroviny a snaží se u výrobků určovat standard kvality hydroizolací v České republice? KVK PARABIT si klade za cíl pomáhat svým zákazníkům při výstavbě budov. Stavební technici Vám poradí jak navrhnout optimální skladbu střechy a v případě potřeby bezplatně provedou odbornou konzultaci nebo zaškolení pracovníků izolatérů na Vaší stavbě.