Fúze společnosti

Rádi bychom vás tímto informovali o uskutečnění plánované fúze společností KVK PARABIT, a. s. a KVK PENOPOL s. r. o, kdy dne 23.5.2017 byl do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové uložen projekt fúze sloučením těchto dvou společností.

 

Oznámení o fúzi

Projekt fúze

Výroční zpráva KVK PARABIT, a. s.

Výroční zpráva KVK PENOPOL s. r. o.

 

Krásné dny vám přeje
vedení společnosti KVK PARABIT, a. s.