Odborná technická podpora

Technický poradce AP, mosty, radon,
požární technika

Ing. Václav Jakubčík
email: jakubcik.vaclav@cz.sika.com
tel: +420 736 533 373

 

 

Stavební technik se specializací na izolace staveb poskytuje v procesu výstavby budov i během jejich sanací odbornou technickou podporu našim výrobkům. Provádí odborné konzultace, různé modelové stavebně-fyzikální výpočty i odborný dohled při realizaci plochých a šikmých střech, izolací spodních staveb i izolací mostů.

Co vám nabízíme

  • vypracování optimálního návrhu technologického postupu opravy ploché střechy včetně zateplení
  • vypracování technických podkladů pro přebudování jednoho typu ploché střechy na jiný
  • návrh protiradonové izolace
  • posouzení kotevního systému povlakové střešní krytiny
  • návrh řešení spádování ploché střechy
  • odborný dohled nad prováděním izolací
  • kontrola výkazu výměr u geometricky nebo technologicky náročných a komplikovaných staveb