Průvodce a postupy pro uživatele, technické podklady

DOKUMENT STÁHNOUT
Návod k použití   Stáhnout
Příručka Jak na to   Stáhnout
Faktor difúzního odporu asfaltových pásů   Stáhnout
Skladby střech   Stáhnout
Skladby spodní stavby   Stáhnout
Protokol PAVUS _B_ROOF_t1   Stáhnout
Protokol_PAVUS_B_ROOF_t3 PARAELAST ANTIFIRE G S40   Stáhnout
Protokol_PAVUS_B_ROOF_t3 PARAELAST ANTIFIRE G S50   Stáhnout
Odborné vyjádření k odstíhnu barevného posypu dekor   Stáhnout
Ujištění o odolnosti asfaltových pásů - pro zelené střechy FLL   Stáhnout

Praktické pomůcky

Skladby hydroizolací spodní stavby, výhody asfaltových pásů   Stáhnout
Nejpoužívanější skladby vodotěsných a tepelných izolací střech   Stáhnout
Rozdělení asfaltových pásů podle oblasti jejich použití   Stáhnout
Zelené střechy   Stáhnout

Prohlášení o vlastnostech a Technické listy k asfaltovým pásům KVK PARABIT se v současné době upravují. Doplňují se o poslední výsledky a dokumenty z úspěšně provedených požárních zkoušek. 

Poslání nových dokumentů, Prohlášení o vlastnostech a Technické listy, na jednotlivé výrobky KVK PARABIT  si můžete vyžádat na adrese:  technici@kvkparabit.com.