TICHÝ ZABIJÁK - RADON

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKÉ JSOU VAŠE ZNALOSTI V OBLASTI HYDROIZOLACÍ PROTI RADONU?

  STÁHNOUT KVÍZ RADON

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

1. Lze asfaltové pásy s hliníkovou nosnou vložkou použít samostatně jako hydroizolaci proti radonu?
     a) ano, ale ve dvou vrstvách
     b) ne, pouze v kombinaci s asfaltovým pásem o vysoké pevnosti
     c) ano, stačí v jedné vrstvě
     d) ne, pouze s asfaltovým pásem s nosnou vložkou typu „V“

2. Jaká maximální hodnota objemové aktivity radonu je doporučená v legislativě pro byty v ČR?
     a) 30 Bq/m3
     b) 118 Bq/m3
     c) 300 Bq/m3
     d) 3000 Bq/m3

3. V jakých jednotkách se udává radonový odpor?
     a) Ms/m
     a) Ms/m2
     b) Ms/kg
     c) m2/s

4. Co je radon?
     a) přírodní bezbarvý plyn, který vzniká štěpením uranu
     b) lehce zapáchající plyn, který vzniká štěpením uranu
     c) nažloutlý plyn bez chuti a zápachu
     d) škodlivá hornina

5. Který z následujících pásů je vhodný použít jako hydroizolace proti radonu?
     a) PARABIT V S35
     b) SKLODEK 40 standard mineral
     c) ELASTODEK 40 special dekor
     d) PARAELAS FIX V30

6. Jaká je průměrná objemová aktivita radonu v bytech v ČR?
     a) 1,18 Bq/m3
     b) 11,8 Bq/m3
     c) 118,0 Bq/m3
     d) 1180 Bq/m3

7. Která z těchto izolací proti radonu má nejvyšší radonový odpor?
     a) SIKA IGOLFLEX 201
     b) SIKAPLAN WP 1100 -15HL
     c) PARAELAST AL+V S40
     d) SKLODEK 40 special mineral

8. Při použití dvouvrstvé izolace proti radonu z asfaltových pásů PARAELAST AL+V S40 a SKLODEK 40 SPECIAL mineral je potřeba, který z těchto pásů dát jako první na betonovou desku?

- SKLODEK 40 special mineral

9. Při návrhu protiradonové izolace u RD s intenzitou větrání < 0,6 h-1 je v určitých případech nutno provést tzv. kombinované opatření (protiradonová izolace + odvětrání podloží). Kdy je potřeba kombinované opatření provést?
     a) je–li pod základovou deskou štěrková vrstva o mocnosti větší než 50mm, nebo je-li součástí konstrukce podlahové 
      vytápění, nebo je-li radonový index stavby vysoký

     b) je–li plynopropustnost zeminy nízká a návrhová hodnota OAR v půdním vzduchu překračuje hodnotu 100 kBq/m3
     c) je-li úroveň hladiny spodní vody > 1 m pod základovou spárou
     d) je–li RD nepodsklepený

10. Kolika vykouřeným cigaretám odpovídá objemová aktivita 300 Bq/m3?
     a) cca 2 ks
     b) cca 8 ks
     c) cca 16 ks
     d) cca 40 ks

11. Jaké jsou radonové indexy stavby?
     a) malý, střední, velký
     b) nízký, střední, vysoký
     c) minimální, střední, extrémní
     d) základní, střední, vysoký

12. Který z těchto samolepících pásů má změřený součinitel difúze radonu a lze jej tak použít i jako izolaci proti radonu?
     a) PARAELAST FIX G30
     b) PARAELAST FIX PE
     c) PARAELAST FIX V30
     d) PARAELAST FIX KOMBI 46 dekor

  STÁHNOUT KVÍZ RADON