CERTIFIKÁTY ISO 9001

Neustálé zlepšování úrovně jakosti výrobků a služeb při vynaložení optimálních nákladů je nezbytným 
předpokladem udržování a zlepšování postavení na trhu.

Proto má společnost KVK PARABIT, a.s. zaveden a udržován certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2009.