Dokumentace k výrobkům

 

  
Stáhnout       
O fúzi a změně názvů výrobků - součinitel difuze radonu  

Prohlášení o vlastnostech a Technické listy k asfaltovým pásům KVK PARABIT se v současné době upravují. Doplňují se o poslední výsledky a dokumenty z úspěšně provedených požárních zkoušek. 

Poslání nových dokumentů, Prohlášení o vlastnostech a Technické listy, na jednotlivé výrobky KVK PARABIT  si můžete vyžádat na adrese:  technici@kvkparabit.com.   

 

Lehké pásy (Typu A a R)

Výrobky                                          

 Technické listy          

Radon                

Prohlášení  o vlastnostech 
podle EU 
 č. 305/2011

A 330H                       Stáhnout     Stáhnout
R 330H   Stáhnout     Stáhnout
R13   Stáhnout     Stáhnout
K-BASE   Stáhnout     Stáhnout
R20   Stáhnout     Stáhnout

Klasické oxidované pásy

Výrobky  
 Technické listy              
Radon  Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
BITAGIT 35 mineral   Stáhnout     Stáhnout
BITAGIT 40 dekor   Stáhnout     Stáhnout
BITAGIT 30 mineral   Stáhnout     Stáhnout
       
SKLOBIT 40 mineral   Stáhnout   Stáhnout       Stáhnout
       
PARABIT V S35   Stáhnout    Stáhnout
PARABIT V S 35 bobina 50   Stáhnout     Stáhnout
PARABIT G S40   Stáhnout   Stáhnout  Stáhnout
PARABIT G S35   Stáhnout     Stáhnout
       
BITAGIT 35 AL+V60 mineral (radon)   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
BITAGIT 40 AL+V60 mineral (radon)   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
PARABIT AL+V S35   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
PARABIT AL+V S 40   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout

Modifikované pásy


Výrobky                                            
   
Technické listy             
Radon Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
ELASTODEK 40 special mineral    Stáhnout   Stáhnout           Stáhnout
ELASTODEK 40 special dekor   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 50 special dekor   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 40 medium mineral   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
ELASTODEK 40 medium dekor   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 40 standard mineral   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 40 standard dekor   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 50 standard dekor   Stáhnout     Stáhnout
       
SKLODEK 40 special mineral   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
SKLODEK 40 special dekor   Stáhnout     Stáhnout
SKLODEK 35 standard mineral   Stáhnout     Stáhnout
SKLODEK 40 standard mineral   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
SKLODEK 40 medium mineral   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
SKLODEK 50 medium dekor   Stáhnout     Stáhnout

 

Speciální modifikované pásy

Výrobky
 Technické listy                 
Radon Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
PARAELAST FIX G30  Stáhnout
 Stáhnout               
 Stáhnout
PARAELAST FIX AL  Stáhnout  Stáhnout   Stáhnout
PARAELAST FIX V30  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST FIX PE  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST FIX VB GRID  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST FIX KOMBI 46 dekor  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST AL + V S35  Stáhnout
 Stáhnout    
 Stáhnout
PARAELAST AL + V S40  Stáhnout
 Stáhnout     
 Stáhnout
PARAELAST ANTIFIRE G S40 šedý  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST ANTIFIRE G S50 šedý  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor šedý  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST PV250 MONO 50 special dekor  Stáhnout    Stáhnout
PARAELAST STAR 46 dekor  Stáhnout    Stáhnout
Dörr-Gardentop E-KV-5S-wf 25°C  Stáhnout    Stáhnout

Asfaltové pásy vyráběné na zakázku


Výrobky                                                               

Technické listy                
Radon Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
BITAGIT 40 mineral   Stáhnout     Stáhnout
SKLOBIT 35 mineral   Stáhnout     Stáhnout
SKLOBIT 40 dekor   Stáhnout     Stáhnout
SKLODEK 50 special dekor              Stáhnout                        Stáhnout
PARABIT V S40   Stáhnout     Stáhnout
PARABIT AL+V S 35 bobina 50   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 50 special mineral   Stáhnout   Stáhnout   Stáhnout
SKLODEK 40 standard dekor   Stáhnout     Stáhnout
SKLODEK 40 medium dekor   Stáhnout     Stáhnout
ASPA ELAST 4500 šedý -20 °C   Stáhnout    Stáhnout
ASPA ELAST 5000 šedý -20 °C   Stáhnout    Stáhnout
ASPA ELAST G S4000 mineral -20 °C   Stáhnout   Stáhnout  Stáhnout

 

ASPA - asfaltové izolace

Modifikované asfaltové pásy ASPA ELAST


Výrobky                                                              

Technické listy          
       
      Radon               
Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
ASPA ELAST 4500 šedý -15 °C             Stáhnout           Stáhnout
ASPA ELAST 5000 šedý -15 °C  Stáhnout    Stáhnout
ASPA ELAST G S4000 mineral -15 °C   Stáhnout   Stáhnout  Stáhnout
         

 

Oxidované asfaltové pásy ASPA BIT


Výrobky                                                          

Technické listy      
     
     Radon               
Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
ASPA BIT G S40                                 Stáhnout  Stáhnout  Stáhnout
ASPA BIT V S35  Stáhnout    Stáhnout
ASPA BIT AL + V S35  Stáhnout  Stáhnout  Stáhnout
ASPA BIT AL + V S40  Stáhnout  Stáhnout  Stáhnout
 
 

Prohlášení o vlastnostech a Technické listy k asfaltovým pásům KVK PARABIT se v současné době upravují. Doplňují se o poslední výsledky a dokumenty z úspěšně provedených požárních zkoušek. 

Poslání nových dokumentů, Prohlášení o vlastnostech a Technické listy, na jednotlivé výrobky KVK PARABIT  si můžete vyžádat na adrese:  technici@kvkparabit.com.