Zateplení fasády

 
Tepelné izolační vlastnosti

Vyznačuje se velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λD, což je dáno jeho buněčnou strukturou tvořenou mnoha uzavřenými buňkami vyplněnými vzduchem.

 
Vysoká pevnost v tlaku a tahu

Vlastnosti EPS umožňují použití na nepochuzné střechy, ale také na střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Například EPS 100 vykazuje pevnost v tlaku větší jak 100 kPa při 10% lineární deformaci a odolává tlaku až 20 kPa (tj. 2 000 kg/m2).
U nepochůzných střech se používá EPS 70 jako podkladní vrstva a EPS 100 jako vrchní vrstva, oblast použití EPS 150 a 200, případně XPS je do skladeb pochůzných teras.

 
Minimální hmotnost

U dodatečného zateplení nebo u novostaveb je nosná konstrukce díky nízké objemové hmotnosti EPS minimálně zatěžována. Nízká hmotnost EPS také umožňuje snadnou manipulaci desek a jejich transport na střechy.

 
Nízká nasákavost

Maximální nasákavost je 5 % objemové hmotnosti, což je mnohem nižší v porovnání s tepelnou izolací z minerální plsti. Při případném zatečení do konstrukce, aplikaci za zhoršených klimatických podmínek, zvýšené kondenzaci v konstrukci anebo při nesprávném provedení parotěsnící vrstvy tak nedojde k znehodnocení pěnového polystyrenu a výrazně se tím nesnižují jeho teplené a mechanické vlastnosti.

 
Odolnost proti stárnutí

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.

 
Biologické vlastnosti

EPS nevytváří živnou půdu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví a netrouchniví, neškodí mu ani půdní bakterie.

 
Chemická odolnost

EPS lze kombinovat se všemi běžnými stavebními materiály. Neodolává organickým rozpouštědlům a nelze ho použít v přímém kontaktu s hydroizolačními fóliemi z měkčeného PVC. Jako hydroizolační vrstvu je proto výhodné použít samolepící asfaltové pásy, které lze aplikovat přímo na EPS.

 
Tepelná odolnost

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.

 
Zdravotní nezávaznost

EPS splňuje nejpřísnější kritéria zdravotní nezávadnosti a při jeho výrobě nebo aplikaci nevzniká žádné zdravotní riziko pro člověka. Při aplikaci nejsou vyžadovány žádné ochranné pomůcky, ani v uzavřených místnostech.

 
Cenová dostupnost

Při svých vynikajících vlastnostech zůstává v porovnání s ostatními typy tepelných izolací cenově dostupný a to platí i při speciálních aplikacích, jako jsou spádové desky EPS nebo desky kašírované hydroizolačním asfaltovým pásem. Je to způsobeno především nízkou energetickou náročností při výrobě.

PARABIT EPS 70F

Kód produktu: SVT348

PARABIT EPS 70F

Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS se standardními požadavky na pevnost v tlaku a izolační schopnosti. Splňují požadavky pro kvalitní třídu A.

Kde koupit
Zpracovat kladečský plán
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 70
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
PARABIT EPS 70 GREY

Kód produktu: SVT4275

PARABIT EPS 70 GREY

Tepelně izolační desky s obsahem grafitu se zvýšeným izolačním účinkem, určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS. Při aplikaci tohoto typu izolantu je nutné dbát na technologický postup montáže, zejména neskladovat a nezpracovávat desky na přímém slunci a používat odpovídající typy lepících a stěrkových hmot.

Při aplikaci se doporučuje používání ochranných sítí. Splňují požadavky pro kvalitativní třídu A.

Kde koupit
Zpracovat kladečský plán
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,032 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 70
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
Použití – podlahy Pro běžné zatížení 1200kg/m2
Použití – střechy Optimální jako podkladní vrstva
PARABIT EPS 100 GREY

Kód produktu: SVT6805

PARABIT EPS 100 GREY

Tepelně izolační desky s obsahem grafitu s vysokým izolačním účinkem a zvýšenou pevností v tlaku určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS.

Při aplikaci tohoto typu izolantu je nutné dbát na technologický postup montáže, zejména neskladovat a nezpracovávat desky na přímém slunci a používat odpovídající typy lepících a stěrkových hmot.

Při aplikaci se doporučuje používání ochranných sítí.

Kde koupit
Zpracovat kladečský plán
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,031 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 100
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
Použití – podlahy Pro běžné zatížení
Použití – střechy Optimální pro běžné zatížení
PARABIT EPS 100F

Kód produktu: SVT2192

PARABIT EPS 100F

Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS se zvýšenými požadavky na pevnost v tlaku a izolační schopnosti.

Kde koupit
Zpracovat kladečský plán
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 100
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
EPS BALÍKY v mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110-120 130-160 70-250 260-300
Ks / balení 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 0,5 x 1 m 25 12,5 8 6 5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5
m2 / bal – 1 x 1 m 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 2 x 1 m 100 50 32 24 20 16 14 12 10 10 8 6 4 2