Systémová řešení

 
Tepelné izolační vlastnosti

Vyznačuje se velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λD, což je dáno jeho buněčnou strukturou tvořenou mnoha uzavřenými buňkami vyplněnými vzduchem.

 
Vysoká pevnost v tlaku a tahu

Vlastnosti EPS umožňují použití na nepochuzné střechy, ale také na střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Například EPS 100 vykazuje pevnost v tlaku větší jak 100 kPa při 10% lineární deformaci a odolává tlaku až 20 kPa (tj. 2 000 kg/m2).
U nepochůzných střech se používá EPS 70 jako podkladní vrstva a EPS 100 jako vrchní vrstva, oblast použití EPS 150 a 200, případně XPS je do skladeb pochůzných teras.

 
Minimální hmotnost

U dodatečného zateplení nebo u novostaveb je nosná konstrukce díky nízké objemové hmotnosti EPS minimálně zatěžována. Nízká hmotnost EPS také umožňuje snadnou manipulaci desek a jejich transport na střechy.

 
Nízká nasákavost

Maximální nasákavost je 5 % objemové hmotnosti, což je mnohem nižší v porovnání s tepelnou izolací z minerální plsti. Při případném zatečení do konstrukce, aplikaci za zhoršených klimatických podmínek, zvýšené kondenzaci v konstrukci anebo při nesprávném provedení parotěsnící vrstvy tak nedojde k znehodnocení pěnového polystyrenu a výrazně se tím nesnižují jeho teplené a mechanické vlastnosti.

 
Odolnost proti stárnutí

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.

 
Biologické vlastnosti

EPS nevytváří živnou půdu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví a netrouchniví, neškodí mu ani půdní bakterie.

 
Chemická odolnost

EPS lze kombinovat se všemi běžnými stavebními materiály. Neodolává organickým rozpouštědlům a nelze ho použít v přímém kontaktu s hydroizolačními fóliemi z měkčeného PVC. Jako hydroizolační vrstvu je proto výhodné použít samolepící asfaltové pásy, které lze aplikovat přímo na EPS.

 
Tepelná odolnost

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.

 
Zdravotní nezávaznost

EPS splňuje nejpřísnější kritéria zdravotní nezávadnosti a při jeho výrobě nebo aplikaci nevzniká žádné zdravotní riziko pro člověka. Při aplikaci nejsou vyžadovány žádné ochranné pomůcky, ani v uzavřených místnostech.

 
Cenová dostupnost

Při svých vynikajících vlastnostech zůstává v porovnání s ostatními typy tepelných izolací cenově dostupný a to platí i při speciálních aplikacích, jako jsou spádové desky EPS nebo desky kašírované hydroizolačním asfaltovým pásem. Je to způsobeno především nízkou energetickou náročností při výrobě.

KLADEČSKÉ PLÁNY

Kód produktu: 

KLADEČSKÉ PLÁNY

Spotřeba spádových desek na ploché střechy vychází z kladečského plánu, který je zpracován týmem KVK PARABIT, a. s.

Kde koupit
Zpracovat kladečský plán

Pro vytvoření kvalitního kladčského plánu je třeba znát:

 • rozměry střechy
 • umístění vpustí s okótováním
 • minimální požadovaný spád
 • minimální a maximální tloušťka tepelné izolace
 • typ polystyrenové izolace EPS pro spádové a podkladní desky
 • kontakt a ostatní doplňkové informace
PENOROOF

Kód produktu: 

PENOROOF

Penoroof REI 15 a REI 30 nabízí kombinovaný systém, skládající se z protipožárních desek minerální vaty a pěnového polystyrenu EPS, které splňují nejnáročnější požadavky na navrhování plochých střech s deklarovanou a zaručenou požární odolností.

Kde koupit
Zpracovat kladečský plán

Výhody:

 • požární odolnost REI 30 a REI 15 pro velké rozpony
  (běžné 6 m)
 • vhodné pro shromažďovací prostory
  (obchodní centra apod.)
 • vhodné pro sněhové oblasti I - V
 • cenově výhodné
 • nízká hmotnost střešního pláště PENOROOF vlivem použití kombinované izolace EPS a protipožární minerální vlny
 • použitelnost pro všechny typy hydroizolačního souvrství mPVC s asfaltových pásů výborná tepelná izolace celé skladby PENOROOF
SPÁDOVÉ DESKY

Kód produktu: 

SPÁDOVÉ DESKY

Používají se pro účely vytvoření požadovaného spádu ploché střechy u novostaveb i rekontrukcí. U skladby střechy proto není potřeba provádět další spádovou vrstvu pomocí betonové mazaniny, lehčených betonů nebo jiným způsobem. Použítím spádových desek z EPS je provedena zároveň jak spádová, tak tepelně izolační vrstva, čímž se ušetí nejen čas na výstavbu, ale také finanční prostředky. 

Kde koupit
Zpracovat kladečský plán
 • spádové klíny lze vyrobit z veškerých druhů EPS
 • výroba v libovolném spádu po 0,5 %
 • zajišťují rychlý a spolehlivý odvod vody ze střechy
EPS BALÍKY v mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110-120 130-160 70-250 260-300
Ks / balení 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 0,5 x 1 m 25 12,5 8 6 5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5
m2 / bal – 1 x 1 m 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 2 x 1 m 100 50 32 24 20 16 14 12 10 10 8 6 4 2