KVK Parabit Slovensko

Obchod

Manažer obchodu pro Slovensko
Ľubica Benovičová
E-Mail: benovicova@kvkparabit.com
Tel.: +421 904 933 526

Obchodně-technický zástupce
Ing. Ladislav Aleva
E-Mail: aleva.ladislav@sk.sika.com
Tel.: +421 904 680 136

 • Bratislavský kraj
 • Trnavský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj

Obchodně-technický zástupce
Jaromír Mondek
E-Mail: mondek@kvkparabit.com
Tel.: +421 905 323 693

 • Trenčiansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Trnavský kraj
 • Nitriansky kraj

Obchodně-technický zástupce
Ing. Michal Uličný
E-Mail: ulicny@kvkparabit.com
Tel.: +421 911 449 914

 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Aplikační technik
pro Slovensko a Maďarsko

Bc. Marián Mydling
E-Mail: mydling.marian@sk.sika.com
Tel.: +421 911 156 977

 

Expediční sklady

v súvislosti so zlúčením obchodnej spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o. so spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s r.o. sú nové mailové adresy na zasielanie objednávok, zasielanie dodávateľských faktúr a na zákaznícky servis platné od 01.03.2020. 

Zákaznický servis (asfaltové pásy KVK Parabit)
Ing. Zdenka Ondrášiková
email: ondrasikova.zdena@sk.sika.com
tel .: +421 911 932 393

Zákaznický servis (asfaltové pásy KVK Parabit)
Ing. Zuzana Krchová
email: krchova.zuzana@sk.sika.com
tel.: +421 911 607 622

 

Zasílání objednávek: objednávky@sk.sika.com

Zasílání dodavatelských faktur: incominginvoice@sk.sika.com

 

Adresa expedičního skladu:
KVK SLOVAKIA, s. r. o.
Sidónie Sakalovej 88
014 01 Bytča

Fakturační údaje:

Sika Slovensko, spol. s r. o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava - mestká čásť Vajnory
IČO: 31359710
IČ DPH: SK 2020315297
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 5879/B
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK32 0200 0000 0027 4179 2059
BIC: SUBASKBX