Podlahové vytápení 16. 3. 2016

Dobrý den, projektant nám navrhuje u nepodsklepeného jednopatrového rodinného domku se středním radonovým indexem, teplovodním podlahovým vytápěním a neodvětranou základovou deskou dvouvrstvé řešení hydroizolace a ochraně proti radonu a to: BITAGIT 35 mineral + Elastodek 40 special mineral. Prosím považujete toto řešení za dostačující nebo doporučujete jednu ze složek s hliníkovou vložkou?

Otázka
Odpověď

Co se týká podlahové vytápění, tak je to z hlediska doporučení normy „ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží“ složitější. V normě se doporučuje, při podlahovém vytápění, aby se vždy provedlo řízené odvětraní podloží pod základovou deskou a nebo se vložila ventilační vrstva do skladby podlahy. V praxi se ale toto opatření provádí při jednom případu ze sta.

Většinou se k tomu přistupuje tak, že se uvažuje s vysokým radonovým indexem a aplikují se dvě vrstvy asfaltového pásu (u střední radonového indexu bez podlahového vytápěn se standardně aplikuje jedna vrstva asfaltového pásu bez hliníkové nosné vložky). První se na podklad nataví pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (Sklodek) nebo z polyesterového rouna (Elastodek), který je pevnější a něj se nataví pás s hliníkovou nosnou vložkou (Bitagit AL+V, Paraelast AL+V). Ikdyž je toto řešení proti doporučení normy na ochranu objektu proti radonu z podloží (která je doporučená, nikoliv závazná), při správně provedeném souvrství asfaltových pásů, je toto řešení funkční a při zpětném měření koncentrace radonu v interiéru nepřekračují hodnoty koncentrace limitní hodnoty.

Je ale potřeba, aby natavení pásů na podklad, mezi sebou v ploše a v přesazích a v detailech bylo provedeno správně a nevzniko nikde netěsné místo, kudy by se radon mohl rychleji šířit (prostupovat) přes asfaltové pásy.

Při volbě souvrství asfaltových pásů, si můžete zvolit výrobky z oxidovaného nebo SBS modifikovaného asfaltu. SBS modifikovaný pás má vždy lepší vlastnosti než oxidovaný: lepší zpracovatelnost, elasticitu, teplotní odolnost a tím delší životnost a záruky.

Máte specifický dotaz?

Nenašli jste v seznamu odpověď na Vaši otázku? Připravili jsme pro Vás formulář, do kterého napíšete Vaši otázku a my Vám na ní odpovíme.