Návrh hydroizolace – nepodsklepený RD 17. 5. 2016

U novostavby nepodsklepeného RD máme střední radonové riziko a není zde tlaková voda. Realizační firma již koupila a navezla výrobek Elastdoek 40 Special Mineral. Chtějí ho pokládat v jedné vrstvě. Je tento výrobek a postup vhodný?

Otázka
Odpověď

Elastodek 40 Special Mineral lze použít pro Vaše podmínky stavby pouze v jedné vrstvě. Asfaltový pás má deklarovaný součinitel difúze radonu, na základě něhož lze i výpočtem doložit vhodnost pásu jako izolace proti střednímu radonovému riziku. Zároveň, pokud se vyskytuje pouze zemní vlhkost, lze pás celoplošně natavit v jedné vrstvě na předem napenetrovaný betonový podklad pomocí asfaltového penetračního nátěru (např. Penetral ALP).

Máte specifický dotaz?

Nenašli jste v seznamu odpověď na Vaši otázku? Připravili jsme pro Vás formulář, do kterého napíšete Vaši otázku a my Vám na ní odpovíme.