Rekonstrukce střechy se zateplením EPS 28. 4. 2016

Zvažuji rekonstrukci střechy s dodatečným zateplením. V současnosti mám zateplení pouze ze škvárobetonu tloušťky cca 15cm a polystyrénu o tlouště cca 5 cm. Jako krytina střechy je asfaltový pás, který je však stále funkční. Na střeše se tvoří kaluže, ale nedochází k zatékání. Nechci stávající střechu narušovat a odbourávat některé vrstvy. Doporučíte mi novou skladbu střechy, kde jako krytina boudou asfaltové pásy?

Otázka
Odpověď

Pokud je stávající asfaltový pás přídržný k podkladu, nedochází k odlupování krycí vrstvy asfaltu od nosné vložky, lze ho zachovat stejně tak jako celou stávající skladbu střechy. Po dodatečném zateplení bude stávající asfaltový pás plnit funkci parozábrany. Při použití hydroizolace z asfaltových pásů je nejvýhodnější použít tepelnou izolaci z pěnového polystyrénu (EPS), na které lze přímo aplikovat samolepící asfaltový pás, který nemusíte natavovat ani mechanicky kotvit do stropu, čímž ušetříte čas, nepoškodíte plamenem EPS desky a rychle zajistíte střechu proti případnému zatečení při dešti. Desky EPS by se pokládaly ve dvou vrstvách, aby byly vystřídány všechny spáry a došlo k eliminaci tepelných mostů. Aby se předcházelo tvorbě kaluží a docházelo k plynulejšímu odtoku vody z plochy střechy, doporučujeme použít rovné a spádové desky EPS. Sklon u spádových desek je dostačující ve 2% a pokládaly by se jako druhá vrstva. Desky lze lepit na podklad ze stávajícího asfaltového pásu a mezi sebou pomocí PU lepidla určený pro lepení EPS desek. Na přilepené desky z EPS by se aplikovala první vrstva asfaltového pásu Paraelast FIX PE, který je samolepící v celé ploše a stačí ho pouze rozmotat a položit na podklad z EPS desek. Na podkladní pás by se v celé ploše natavil vrchní asfaltový pás Elastodek 40 Special Dekor.

Máte specifický dotaz?

Nenašli jste v seznamu odpověď na Vaši otázku? Připravili jsme pro Vás formulář, do kterého napíšete Vaši otázku a my Vám na ní odpovíme.