Výrobné závody

KVK PARABIT, a.s. má dva výrobné závody, ktoré sa nachádzajú v Svobode nad Úpou a v Rychnove nad Kněžnou.

 

Výrobný závod v Svobode nad Úpou

V rokoch 2012 a 2013 došlo v Svobode nad Úpou k rozsiahlej investičnej akcii zameranej predovšetkým na ekológiu. Zrealizovaný bol napríklad systém okruhu chladiacej vody. Vykurovanie celého areálu zabezpečuje inštalovaný spalinový výmenník, čo umožnilo úplne zrušiť vykurovanie pomocou pary. V rámci tejto akcie bolo vykonané zateplenie väčšiny objektov. Pri technologickom zariadení boli inštalované nové filtre, ktoré znížili obsah vypúšťaného polietavého prachu o 40%. V priebehu roka 2013 prebehla aj modernizácia miešania modifikovanej zmesi asfaltovej hmoty, ktorá je najmodernejšou technológiou na výrobu zmesí asfaltových pásov v súčasnej dobe dostupnej na trhu.

 

Výrobný závod v Rychnove nad Kněžnou

V roku 2013 bola v Rychnove nad Kněžnou postavená moderná skladovacia hala na 1800 paletových jednotiek, ktorá umožní bezpečné skladovanie a rýchlu nakládku asfaltových pásov pre našich zákazníkov.