Nové technológie

V rámci systému riadenia akosti sa naša spoločnosť priebežne zaoberá inováciami výrobkov pre izolácie stavieb, ktoré spočívajú v dôslednej kontrole a v zlepšovaní parametrov asfaltových zmesí a zlepšovaní výrobkov z hľadiska ich spracovania a oblasti ich použitia.

Poslednou významnou inováciou výrobného sortimentu boli nesporne samolepiace modifikované asfaltové pásy označené  PARAELAST FIX  (predtým označované  K-FIX).

K širokej ponuke našich asfaltových izolačných pásov patrí aj nadštandardný technologický servis, ktorého súčasťou je napríklad možnosť overenia rôznych vybraných technických parametrov aj pri konkurenčných asfaltových hydroizolačných pásoch v našom podnikovom laboratóriu.