Zmena bankového spojenia

Vážení zákazníci,

od dnešného dňa, tj. 24. 3. 2015, KVK PARABIT, a.s. zmenila poskytovateľa bankových služieb.

Nové číslo účtu:

Firma

Banka

Mena

Číslo účtu

IBAN

Swift (BIC)

KVK PARABIT

Česká spořitelna

CZK

63 88 202/0800

CZ30 0800 0000 0000 0638 8202

GIBACZPX

 

Na novo vystavených faktúrach bude uvedený účet Českej sporiteľne. Prosím o nastavenie zmeny vo vašom informačnom systéme.