Porovnanie kvality pásov s konkurenciou

KVK PARABIT a.s. je členom Zväzu výrobcov asfaltových pásov v SR a musí sa riadiť jeho požiadavky na dodržiavanie deklarovaných parametrov, aby bola zaistená kvalita asfaltových pásov. Jednou z činnosti zväzu je kontrola kvality asfaltových pásov dostupných na slovenskom trhu. V letných mesiacoch vykonal zväz náhodný odber asfaltových pásov naprieč výrobcami a dodávateľmi pásov a vykonal ich kontrolu v nezávislej skúšobnom laboratóriu.

Tentoraz boli skúšky zamerané na vrchnej modifikované pásy s hrubozrnným posypom pre použitie ako vrchná hydroizolačná vrstva striech. Skúšalo sa množstvo základnej asfaltovej hmoty a hrúbka pásu podľa novej normy STN 73 0605-1, ktorá je platná od 1. 7. 2014.

 

Asfaltový pás Elastdodek 40 Special Šedý vyhovel v oboch parametroch s dostatočnou rezervou nad minimálne požadované hodnoty. Výsledky skúšok potvrdili, že KVK PARABIT, as vyrába kvalitné asfaltové pásy pri dodržaní osvedčených výrobných postupov, používa kvalitné suroviny a snažia sa u výrobkov určovať štandard kvality v Slovenskej republike.

 

VÝSLEDKY SKÚŠOK VRCHNÝCH PÁSOV na hydroizoláciu striech