O fúzii a zmene názvu výrobkov

Platnosť skúšok výrobkov KVK PARABIT

 

V roku 2013 došlo k premenovaniu a fúzii spoločností KRPA DEHTOCHEMA, a.s. Svoboda nad Úpou a PARABIT Technologies, s.r.o. pod novým názvom KVK PARABIT, a.s. so sídlom v Svobodě nad Úpou.

KVK PARABIT, a.s. prevzala technologické predpisy, dokumenty k výrobkom, skúšky výrobkov, a tiež záväzky spoločností KRPA DEHTOCHEMA, a.s. a PARABIT Technologies, s.r.o.

Niektoré výrobky boli počas fúzie uvedených spoločností premenované. Skúšky technických parametrov uskutočnenej na výrobkoch s predchádzajúcimi názvami asfaltových pásov zostávajú v platnosti.

Zoznam vybraných asfaltových pásov, u ktorých došlo k zmene ich názvu v priebehu fúzie spoločností KRPA - DEHTOCHEMA, a.s. a PARABIT Technologies s.r.o. na KVK PARABIT, a.s.

 

Skoršie názov asfaltového pásu

 

Nový názov asfaltového pásu KVK PARABIT

Bitagit 35 mineral AL radon

 

BITAGIT 35 AL + V60 mineral

Bitagit 40 mineral AL

 

BITAGIT 40 AL + V60 mineral

ElastAL Rn 40

 

PARAELAST AL + V S40

K-FIX G30

 

PARAELAST FIX G30

Paraalbit AL +V S35

 

PARABIT AL+V S35

Paraalbit AL +V S40

 

PARABIT AL+V S40