Naše ASFALTOVÉ PÁSY krupobití bezpečně odolají. Co máte na střeše vy?

Máte Vaši nemovitost pojištěnou proti živelným pohromám a také proti škodám vzniklé vlivem krupobití? Krupobití musí nejvíce odolávat krytina střechy. V souvislosti se silnými bouřkami, doprovázených krupobitím, může dojít k poškození střešní krytiny a k průniku vody dovnitř budovy, kde by způsobila další škody. Ploché střechy jsou vystaveny možnému poškození vlivem krupobití mnohem více než střechy šikmé, protože kroupy dopadají na plochou střechu pod přímým úhlem a působí tak větší silou. Krytina plochých střech je zpravidla z povlakových hydroizolací. Nejčastěji to jsou asfaltové pásy nebo fólie z měkčeného PVC.

V posledních letech, kdy naše území zasáhlo silné krupobití, nastaly největší škody vzniklé krupobitím u budov, které měly na střeše hydroizolační fólii z měkčeného PVC a které byly na střeše již několik let. Vlivem stárnutí a vyprchání změkčovadel jsou fólie tužší, více křehnou a ztrácí mechanickou odolnost.


Poškození hydroizolační fólie vlivem krupobití

K poškození vlivem krupobití u asfaltových pásů téměř nedochází. Nadměrné křehnutí a ztráta mechanické odolnosti může nastat u méně kvalitních asfaltových pásů položených pouze v jedné vrstvě. K poškození vlivem krupobití může dojít také u pásů, které byly na střeše delší dobu, než byla jejich životnost. Rozsah poškození od krupobití je ale vždy mnohem menší u asfaltových pásů než u fólií z měkčeného PVC.

Možnost poškození vlivem krupobití ovlivňuje nejen velikost krup a rychlost jejich dopadu, ale i parametry povlakové hydroizolace a skladba střechy. Pokud se jedná o jednoplášťovou zateplenou plochou střechu s klasickým pořadím vrstev, účinky dopadajících krup se snižuje vlivem pružného podkladu (tepelné izolace). Pokud není pod povlakovou hydroizolací tepelná izolace, riziko poškození vlivem krupobití je na pevném podkladu vyšší.

U plochých střech je hydroizolační vrstva z asfaltových pásů provedena standardně ve dvou vrstvách, kde je celková tloušťka cca 7 mm a větší. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC se aplikují v jedné vrstvě a jejich tloušťka je obvykle od 1,0 do 1,8 mm. Tloušťka hydroizolace a její mechanická odolnost po několika letech na střeše rozhodně dává ve prospěch asfaltovým pásům jako bezpečnějšímu řešení při volbě povlakové hydroizolace ploché střechy. Předejděte proto případným problémům s krupobitím, a řešení pojistné události. Zbytečné starosti a hlavně čas strávený nad odklízením škod, vysoušením budovy a provádění následných oprav, můžete využít i příjemnější činností. Vyšší odolnost proti krupobitím je další vlastností, proč aplikovat asfaltové pásy na Vaší střeše.