Novinky

Nová technická norma

Dňa 1.júna 2014 bola vydaná nová česká technická norma: STN 73 0605-1 Hydroizolácie stavieb - Povlakové hydroizolácie - Požiadavky na použitie asfaltových pásov. Vznik normy inicioval Zväz výrobcov asfaltových pásov v SR so zámerom nastavenia štandardu kvality asfaltových pásov zabudovaných v SR. Podkladom pre text normy boli už zavedené interné požiadavky Zväzu na pásy označené značkou GARANCIA KVALITY. Norma STN ... viac

Rozšírenie sortimentu šindľov

KVK PARABIT, as novo ponúka oxidované šindle ARISTOLINE. Viac informácií nájdete v prílohe. Aristoline informácie Leták Aristoline viac

Predstavujeme NOVÝ výrobok

KVK PARABIT, as predstavuje samolepiaci modifikovaný pás pre trapézové plechy. Viac informácií v letáku. Paraelast FIX VB - leták viac