Historia

KVK PARABIT S.A.jest częścią spółki  akcyjnej KVK S.A. Obecnie największym producentem wyrobów hydroizolacyjnych asfaltowych w Czechach. Firma w swej 90 letniej historii produkowała wyroby asfaltowe, przechodziła zmiany równocześnie ze zmieniającą się technologią asfaltowych hydroizolacji. Pierwsza informacja historyczna o produkcji wyrobów tego typu jest datowana od 1927 roku w miejscu obecnej produkcji; Svoboda nad Upou. Jako pierwsza w czeskiej republice zastosowała technologię chłodzenia wodą przy produkcji asfaltowych wyrobów, kolejno znów jako pierwsza wyprodukowała asfaltowe papy na  klejonej tkaninie i nie oddajac palmy pierwszeństwa uruchomiła produkcję modyfikowanych pap w jednym z zakładów KVK PARABIT S.A. Zakłady produkcyjne znajduja się; w Swobodzie nad Upou, oraz Rychnowie nad Kreżmou. W obu zakładach produkuje sie około 14 milionów m2 w 70 typach róznych gatunków pap. KVK Parabit S.A. kładzie duży nacisk na jakośc produkowanych wyrobów hydroizolacyjnych: klasycznych, modyfikowanych, samoprzylepnych, specjalnych typów  asfaltowych pap. Modyfikowane asfaltowe papy są poddawane udoskonaleniu w całym sortymencie produkcji, pod kontrolą własnego zaawansowanego labolatorium. W obecnym czasie stanowią juz 70 % wytwarzanych produktów. Kontrola jakości produkcji asfaltowych pap przebiega równocześnie pod nadzorem własnego labolatorium, a cała spółka pracuje w systemie ISO 9002 od 1995 roku.