Cele

Wychodząc z tradycji skutecznosci pierszeństwa ,  bycia liderem w nowych czasach , spełniamy potrzeby naszych klientów. Wyroby nasze stanowią w czeskiej republice standart.

Prezentujemy parametry wyrobów z gwarancją  zadowolenia  naszych klientów.KVK Parabit S.A. produkuje wysokokwalifikowane produkty  , które spełniaja wymagania techniczne  współczesnej budowy , chronia przed wodą  górne powierzchnie jak i cześci budowli znajdujące się w  ziemi.Naszym celem  jest nieprzerwane utrzymywanie jakości , innowacyjność produktów, prawidłowe założenia aplikacji  asfaltowych  wyrobów  z   przeznaczeniem do hydroizolacji.