Prezentace systému KVK PUZZLE

V rámci představení novinky systému KVK PUZZLE, který je určen pro ploché střechy se zateplením a provedením hydroizolace, probíhají v tomto období prezentační dny na vybraných stavebninách. 

Systém KVK PUZZLE je určený pro novostavby nebo rekonstrukce plochých střech. Jedná se o systémové řešení skladby střešního pláště pro různé typy nosné konstrukce, podkladu, kde je spádování střechy řešeno pomocí vrstvy tepelné izolace z desek EPS se spádem 2%. Skladba střechy obsahuje parozábranu, dvě vrstvy EPS a vrchní dvouvrstvou hydroizolaci z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Systém KVK PUZZLE pro ploché střechy vám ušetří čas nejen se samotnou dodávkou potřebného materiálu, ale výrazně se vám zkrátí čas potřebný pro realizaci skladby ploché střechy a k plněné její funkce.

Prezentace na vybraných stavebninách je určena pro širokou veřejnost. Téměř po celý den vám budou k dispozici naši techničtí a obchodní zástupci, kteří vás seznámí se systémem KVK PUZZLE. Součástí prezentace systému bude i názorná ukázka pokládky dvouvrstvé hydroizolace z asfaltových pásů na desky z pěnového polystyrenu EPS.

Najdete nás v prostorném venkovním stanu s posezením, takže nás můžete navštívit i za nepříznivého počasí. Kromě odpovědí na vaše dotazy si můžete odnést i naše technické podklady a marketingové předměty. Máme pro vás zajištěno také občerstvení. Po absolvování prezentace lze získat i „certifikát“, který potvrzuje, že jste byli seznámeni s oblasti použití a správnou aplikací asfaltových hydroizolačních pásů a tepelné izolace z pěnového polystyrénu EPS.

Přítomnost našich technických zástupců můžete využít nejen pro dotazy ohledně plochých střech, ale také na komplexní problematiku stavebních konstrukcí s požadavkem na hydroizolační nebo tepelně-izolační funkci.

Více informací o systému KVK PUZZLE a plánovaných prezentačních dnech na stavebninách naleznete na webových stránkách www.kvkpuzzle.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu