Odborná technická podpora

 

Manažer technického oddělení  Technický poradce AP
Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
email: brychta@kvkparabit.com
tel.: +420 724 344 909
Region 1 a 2
Ing. Tomáš Marek
email: tomas.marek@kvkparabit.com
tel.: +420 724 100 387
Region 4, 5, 6
          Technický poradce EPS       Technický poradce AP
mosty, radon požární technika

email: 
tel.: +420 734 862 983
Všechny regiony
Ing. Václav Jakubčík
email: jakubcik@kvkparabit.com
tel.: +420 736 533 373
Region 3
Zpracování kladečských plánů
Jiří Špalek
email: spalek@kvkparabit.com
tel.: +420 733 141 355

Stavební technik se specializací na izolace staveb poskytuje v procesu výstavby budov i během jejich sanací odbornou technickou podporu našim výrobkům. Provádí odborné konzultace, různé modelové stavebně-fyzikální výpočty i odborný dohled při realizaci plochých a šikmých střech, izolací spodních staveb i izolací mostů.

 

Co vám nabízíme

  • vypracování optimálního návrhu technologického postupu opravy ploché střechy včetně zateplení
  • vypracování technických podkladů pro přebudování jednoho typu ploché střechy na jiný
  • návrh protiradonové izolace
  • posouzení kotevního systému povlakové střešní krytiny
  • návrh řešení spádování ploché střechy
  • odborný dohled nad prováděním izolací
  • kontrola výkazu výměr u geometricky nebo technologicky náročných a komplikovaných staveb