Dokumentace k výrobkům

 

  
Stáhnout       
O fúzi a změně názvů výrobků - součinitel difuze radonu  

Prohlášení o vlastnostech a Technické listy k asfaltovým pásům KVK PARABIT se v současné době upravují. Doplňují se o poslední výsledky a dokumenty z úspěšně provedených požárních zkoušek. 

Poslání nových dokumentů, Prohlášení o vlastnostech a Technické listy, na jednotlivé výrobky KVK PARABIT  si můžete vyžádat na adrese:  technici@kvkparabit.com.   

 

Lehké pásy (Typu A a R)

 

Výrobky                                                                                           

 

 Technické listy                             

Radon Broof(t3)

Prohlášení  o vlastnostech 
podle EU 
 č. 305/2011

A 330H                       Stáhnout       Stáhnout
R 330H   Stáhnout       Stáhnout
R13   Stáhnout       Stáhnout
K-BASE   Stáhnout       Stáhnout
R20   Stáhnout       Stáhnout
SANBIT PV RJ            Stáhnout       Stáhnout
         

Klasické oxidované pásy

Výrobky  
 Technické listy              
Radon  Broof(t3) Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
BITAGIT 35 mineral   Stáhnout       Stáhnout
BITAGIT 40 mineral   Stáhnout       Stáhnout
BITAGIT 40 dekor   Stáhnout       Stáhnout
BITAGIT 30 mineral   Stáhnout       Stáhnout
         
SKLOBIT 40 mineral   Stáhnout
  Stáhnout     
   Stáhnout
SKLOBIT 40 dekor   Stáhnout       Stáhnout
SKLOBIT 35 mineral   Stáhnout       Stáhnout
         
PARABIT V S35   Stáhnout      Stáhnout
PARABIT V S 35 bobina 50   Stáhnout       Stáhnout
PARABIT V S40   Stáhnout       Stáhnout
PARABIT V 30   Stáhnout       Stáhnout
PARABIT G S40   Stáhnout   Stáhnout    Stáhnout
PARABIT G S35   Stáhnout       Stáhnout
         
BITAGIT 35 AL+V60 mineral (radon)   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
BITAGIT 40 AL+V60 mineral (radon)   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
PARABIT AL+V S35   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
PARABIT AL+V S 35 bobina 50   Stáhnout       Stáhnout
PARABIT AL+V S 40   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout

Modifikované pásy


Výrobky                                            
   
Technické listy             
Radon Broof(t3) Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
ELASTODEK 40 special mineral    Stáhnout
  Stáhnout        
    Stáhnout
ELASTODEK 40 special dekor   Stáhnout       Stáhnout
ELASTODEK 50 special mineral   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 50 special dekor   Stáhnout       Stáhnout
ELASTODEK 40 medium mineral   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
ELASTODEK 40 medium dekor   Stáhnout       Stáhnout
ELASTODEK 40 standard mineral   Stáhnout       Stáhnout
ELASTODEK 40 standard dekor   Stáhnout       Stáhnout
ELASTODEK 50 standard dekor   Stáhnout       Stáhnout
         
SKLODEK 40 special mineral   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
SKLODEK 40 special dekor   Stáhnout       Stáhnout
SKLODEK 35 standard mineral   Stáhnout       Stáhnout
SKLODEK 40 standard dekor   Stáhnout       Stáhnout
SKLODEK 40 standard mineral   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
SKLODEK 40 medium mineral   Stáhnout   Stáhnout     Stáhnout
SKLODEK 40 medium dekor   Stáhnout       Stáhnout
SKLODEK 50 medium dekor   Stáhnout  

 

Speciální modifikované pásy

Výrobky
 Technické listy                 
Radón Broof (t3) Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
PARAELAST FIX G30  Stáhnout
 Stáhnout               
   Stáhnout
PARAELAST FIX AL  Stáhnout  Stáhnout     Stáhnout
PARAELAST FIX V30  Stáhnout      Stáhnout
PARAELAST FIX PE  Stáhnout      Stáhnout
PARAELAST FIX VB  Stáhnout      Stáhnout
PARAELAST FIX KOMBI 46 dekor  Stáhnout      Stáhnout
PARAELAST AL + V S35  Stáhnout
 Stáhnout    
   Stáhnout
PARAELAST AL + V S40  Stáhnout
 Stáhnout     
   Stáhnout
PARAELAST ANTIFIRE G S40 šedý  Stáhnout  
 Stáhnout       
 Stáhnout
PARAELAST ANTIFIRE G S50 šedý  Stáhnout      Stáhnout
PARAELAST G200 MONO 50 medium dekor šedý  Stáhnout      Stáhnout
PARAELAST PV250 MONO 50 special dekor  Stáhnout      Stáhnout
PARAELAST STAR 46 dekor  Stáhnout      

Asfaltové pásy vyráběné na zakázku


Výrobky                                                               

Technické listy                
Radon Broof (t3) Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
SKLODEK 50 special dekor              Stáhnout                          Stáhnout

 

ASPA - asfaltové izolace

Modifikované asfaltové pásy ASPA ELAST


Výrobky                                                              

Technické listy          
       
      Radon               
Broof (t3) Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
ASPA ELAST 4500 šedý -15 °C             Stáhnout                                        Stáhnout
ASPA ELAST 4500 šedý -20 °C   Stáhnout      Stáhnout
ASPA ELAST 5000 šedý -15 °C   Stáhnout      Stáhnout
ASPA ELAST 5000 šedý -20 °C   Stáhnout      Stáhnout
ASPA ELAST G S4000 mineral -20 °C   Stáhnout   Stáhnout    Stáhnout
ASPA ELAST G S4000 mineral -15 °C   Stáhnout   Stáhnout    Stáhnout
           

 

Oxidované asfaltové pásy ASPA BIT


Výrobky                                                          

Technické listy      
     
     Radon               
   
   Broof (t3)     
Prohlášení o vlastnostech
podle EU
č. 305/2011
ASPA BIT G S40                                 Stáhnout  Stáhnout        Stáhnout
ASPA BIT V S35  Stáhnout      Stáhnout
ASPA BIT AL + V S35  Stáhnout  Stáhnout    Stáhnout
ASPA BIT AL + V S40  Stáhnout  Stáhnout    Stáhnout
 
 

Prohlášení o vlastnostech a Technické listy k asfaltovým pásům KVK PARABIT se v současné době upravují. Doplňují se o poslední výsledky a dokumenty z úspěšně provedených požárních zkoušek. 

Poslání nových dokumentů, Prohlášení o vlastnostech a Technické listy, na jednotlivé výrobky KVK PARABIT  si můžete vyžádat na adrese:  technici@kvkparabit.com.